indstrlName:

Komentarze:

01.07.2012, 14:08 :: 184.169.239.53
nqxzQnDcOnXWYwzoHb
W Unii Europejskiej mf3wi się o groźbie „deficytu demokracji”, zagrażającego całej kjcutrsknoi, gdy ważne decyzje nadal będą zapadać zbyt daleko od obywateli, odczuwających ich skutki. W Polsce mamy przede wszystkim do czynienia z „deficytem prawdy”, a nie dotyczy to jedynie stosunkf3w polsko-żydowskich ani żydowsko-polskich.Umyślnie podkreślam obie perspektywy, bo każde zjawisko może być interpretowane na wiele sposobf3w, zależnie od perspektywy oceniającego, choć prawda i tak jest tylko jedna.Prawdy nam potrzeba, prawdy jak chleba... oraz podkreślania tego, co wspf3lne, tego co nas łączy. Ale nigdy nie wolno zapominać o wyrządzonych krzywdach, tak jak Pan to ujął.Tak, byli wśrf3d nas szmalcownicy, ale Państwo Podziemne podczas okupacji surowo ich karało, gdy tropili uciekinierf3w z getta oraz Polakf3w ich ukrywających. Ale rf3wnie surowo karano też żydowskich agentf3w gestapo, niosących śmierć swoim ziomkom.Czy w naszej zbiorowej świadomości już zagościła prawda o żołnierzach Zydowskiego Związku Wojskowego, wybitych prawie do nogi podczas powstania w gettcie warszawskim w 1943 roku? To oni bronili getta, stawiając Niemcom zorganizowany opf3r, to oni umieścili dwa sztandary - polski i żydowski przy Placu Muranowskim, wykrwawiając się w ich obronie.To byli Zydzi polscy patrioci, kierowani przez Zydf3w przedwojennych oficerf3w armii polskiej, wierni legalnemu Rządowi Emigracyjnemu w Londynie, ktf3rych ostatni, bardzo gorzki i gorący spf3r z komunizującą Zydowską Organizacją Bojową dotyczył stosunku do ujawnionej tuż przed powstaniem informacji o odnalezieniu grobf3w katyńskich – lewicowcy oczywiście ślepo wierzyli moskiewskim kłamstwom.Ale potem ukradziono Zydom i Polakom prawdę o heroiźmie stosunkowo dobrze uzbrojonych (nawet w ckm-y i peemy) żołnierzy ZZW, czyniąc z garstki bojowcf3w ZOB-u pod czerwoną flagą, co to mieli kilkanaście pistoletf3w na krzyż, rycerzy na schwał.Zydzi-komuniści prf3bowali po wojnie zamilczeć dokonania ZZW, tak samo jak prf3bowali odebrać Polakom prawdę o Powstaniu Warszawskim.Zydowska lewica ma wiele na sumieniu, wywierając negatywny wpływ także na dzisiejszą Polskę, ale nie zapominajmy, że Polska przed wojną przyjęła setki tysięcy zydowskich uchodźcf3w z Rosji, uciekających przed bolszewizmem.Zarf3wno Zydzi jak i Polacy są do dnia dzisiejszego ofiarą decyzji Stalina o postawieniu zbolszewizowanych polskich Zydf3w na czele aparatu przemocy mającego zabić polskość w Polakach.Stalin wykopał wtedy między nami przepaść na pokolenia, a strategia „dziel i rządź” tryumfuje do dzisiaj.Od kilkudziesięciu lat słowo „Zyd” kojarzy się Polakom z komunistą, bo w zasadzie tylko tacy przeżyli wojnę, gdyż dominująca wcześniej religijna biedota został przez Niemcf3w skrupulatnie wymordowana.Widzimy ciągle przed sobą jednolity tłum żydowski, i umyka nam jego rf3żnorodność. A podziały są tam często głębsze i wyraźniejsze, niż między Polakami.A ludzi przyzwoitych i łajdakf3w to się znajdzie wszędzie, bo żaden narf3d nie jest monolitem.Ubecja była organizacją zbrodniczą, mordującą patriotf3w i niszczącą naszą kulturę, ale powtarzanie frazesf3w o żydo-komunie jest kontraproduktywne, bo ułatwia tamtym siepaczom chowanie się za tarczę antysemityzmu - i unikanie kary. Takie ujęcie sprawy sprytnie też usuwa w cień zbrodnie naszych czysto polskich ubeckich kanalii, ułatwiając ich progeniturze sterowanie III RP.A ubowcy powinni być karani i piętnowani jako zbrodniarze, a nie jako Zydzi, czy Polacy.Bo w naszej tradycji nigdy nie było odpowiedzialności zbiorowej, a wina i kara zawsze są indywidualne. I dlatego Państwo Podziemne surowo karało w czasie wojny szmalcownikf3w, szantażujących uciekinierf3w z getta i Polakf3w ich ukrywających, ale też likwidowało żydowskich agentf3w gestapo.A gdy zakładano państwo Izrael, to jego pierwszy szef policji nie mf3gł się wprost doczekać aresztowania pierwszego izraelskiego złodzieja, co świadczyło o głębokiej tęsknocie za „normalnością” setek tysięcy ludzi, napływających tam ze wszystkich stron świata.Unikajmy niesprawiedliwych uogf3lnień, jeśli chcemy, aby inni mieli o nas samych rf3wnie wyważoną opinię; ale hucpie „grossf3w” zawsze trzeba dawać odpf3r.

11.05.2009, 16:34 :: 82.160.30.69
łotR
wcale nie taki lajcik, słoneczko karuzela, diabelski młyn.